Christian Günther-bloggen

Blogg om boken "Spelaren Christian Günther"

Günthers brittiska orden är svensk

Posted on | januari 24, 2008 | No Comments

På sid 287 skriver jag om att Günther mottar en brittisk orden, som jag inte kunnat spåra. Och som ett par läsare påpekat har detta en naturlig förklaring. Utförligast är Michael Bejke, som skriver i sitt mejl:

I själva verket är ”Knight and Commander of His Royal Majesty´s Order” en svensk utmärkelse, nämligen Riddare av Serafimerorden. Det ”mystiska” ligger förmodligen i dels att du väl fÃ¥tt uppgiften frÃ¥n nÃ¥gon diplomatrapport eller dylikt till London, varför utmärkelsenamnet blivit engelskt, dels det onekligen arkaiska i namnet pÃ¥ svenska: Riddare och Kommendör av Kungl. Majestäts Orden. Detta namnskick härstämmar frÃ¥n 1700-talet och uttyds som följer: Riddare (=Riddare av själva Serafimerorden) och Kommendör (=Kommendör av Svärds-, Nordstjärrne- eller Vasaordnarna; för att fÃ¥ Serafimerorden krävdes vanligen att man tidigare hade uppnÃ¥tt en högre grad i en eller flera av dessa andra ordnar) av Kungl. Majestäts Orden (=i detta fall en äldre, oböjd pluralform, i modernt sprÃ¥k alltsÃ¥ ”ordnar”).

Stort tack för detta, Michael!

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

About

Tricorder Media är ett företag tillhörande Henrik Arnstad. Verksamhetsområden är författarskap, journalistik och undervisning.

Subscribe to our feed

Search

Admin