Christian Günther-bloggen

Blogg om boken "Spelaren Christian Günther"

Uppslag i Expressen Kultur

Posted on | oktober 21, 2007 | No Comments

Expressen Kultur skriver i dag pÃ¥ ett helt uppslag om Finland och landets problem att konfrontera sin historia (rubriken lyder ”Finlands sak är svÃ¥r”). Tidigt i artikeln nämns boken Spelaren Christian Günther:

Till de ifrågasättande böckerna hör Henrik Arnstads biografi om Christian Günther, den svenske utrikesministern under beredskapstiden. Trots att Arnstad framförallt var ute efter den svenska dubbelmoralen i relation till Nazityskland och så att säga lät finnarna hänga med på släpet blev den finska reaktionen minst sagt häftig.

Artikelförfattaren Anne Hedén pekar också på de stora skillnaderna på hur krig framställs på museer i Sverige respektive Finland.

I armémuseet i Stockholm handlar utställningarna numera om kriget som socialt fenomen, åskådliggjort bland annat genom skulpturgrupper av eländigt realistiska krigsmiljöer från olika epoker. I kontrast är krigsmuseet i Helsingfors en riktig klimatchock: nött och medfaret och med skamfilade fönsterbågar. Och helt utan hämningar när det gäller det ärorika förflutna.

Artikeln är mycket bra — den tar upp olika röster och Ã¥sikter. Läs den pÃ¥ expressen.se.

Comments

Comments are closed.

About

Tricorder Media är ett företag tillhörande Henrik Arnstad. Verksamhetsområden är författarskap, journalistik och undervisning.

Subscribe to our feed

Search

Admin