Christian Günther-bloggen

Blogg om boken "Spelaren Christian Günther"

Krigvetenskapsakademien recenserar boken

Posted on | januari 23, 2007 | 4 Comments

Kungliga krigvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift recenserar boken, vilket jag upptäckte via Google. Recensionen är en dubbel sÃ¥dan — min bok jämförs med Staffan Thorsells Mein lieber Reichskanzler.

Recensenten Olof Santesson skriver i sin jämförelse mellan Thorsell och mig:

I en lättsam, litet väl ofta talspråkig framställning ger Arnstad en mer systematisk framställning av den svenska utrikespolitiken, säkerhetspolitiken med dagens språkbruk, än kollegan [Staffan Thorsell, förf. anm]. Författaren har bestämt sig för att försöka famna hela den svenska erfarenheten av andra världskriget. På ett ganska trevligt sätt flikar han därtill in vad som efter hand sker på den stora krigsscenen.

Santesson är i grunden positiv till ansträngningarna:

Med Arnstads bok får vi för första gången en rejält tilltagen biografi (över
500 sidor) av Christian Günther. Politiska levnadsteckningar är överhuvudtaget alltför sällsynta i vårt land. Det är hög tid för ett arbete om en man som var med om att lotsa Sverige genom några av rikets mer kritiska skeden. Günther behöver räddas ur den glömska som många menar ha blivit resultatet sedan han efter kriget snabbt gjordes till syndabock för svensk undfallenhet.

Författaren har gått ambitiöst tillväga och underkastat sig seminariegranskningar på Försvarshögskolan. Resultatet blir inget som helst äreminne.

Dock har Santesson invändningar:

Arnstad å andra sidan går för långt i att hålla Günther ansvarig för en svensk medgörlig hållning gentemot Tyskland som många idag kan uppfatta som medlöperi.

Läs hela den synnerligen intressanta recensionen på Krigvetenskapsakademiens webbplats (pdf).

Comments

4 Responses to “Krigvetenskapsakademien recenserar boken”

 1. Anders Gustafsson
  januari 25th, 2007 @ 18:28

  Olof Santesson slår huvudet på spiken inte mindre än två gånger:

  ”Här har nog dagens skribenter en avsevärd svÃ¥righet i att nalkas det dÃ¥varande klimatet i ett land som Sverige utan nÃ¥gra intellektuellas vurm för kommunismen som egalitärt lockande idé, vilket var fallet i den anglosaxiska världen.”

  Ligger mycket sanning i det, samt..

  ”Men, som redan var fallet när Maria-Pia Boëthius 1991 Ã¥teruppväckte debatten med sin bok Heder och samvete, vad var alternativet om vi inte ville med i kriget? Den frÃ¥gan fÃ¥r inte heller nu nÃ¥got svar.”

  Så sant, så sant-

 2. förf.
  januari 27th, 2007 @ 12:01

  “Men, som redan var fallet när Maria-Pia Boëthius 1991 återuppväckte debatten med sin bok Heder och samvete, vad var alternativet om vi inte ville med i kriget? Den frågan får inte heller nu något svar.�

  Nja, denna frÃ¥ga känns mer riktad mot Thorsell än mig, eftersom Thorsells bok är mer moraliserande. Jag försöker i min bok visa mer pÃ¥ spänningarna mellan den ”moraliska opinionen” och realpolitikern Günther, särskilt angÃ¥ende Ã¥ret 1944. Samtidigt är det i Sverige omöjligt att skriva en bok av detta slag utan att komma in pÃ¥ moraliska frÃ¥gor (vilket ju väckte en del uppstÃ¥ndelse i Finland dÃ¥ jag berör finska ting).

  I mitt föredrag pÃ¥ Armémuseum härom dagen utvecklade jag dessa tankar. Temat om skuld är nÃ¥got som intresserar mig i högsta grad. De svenska skuldkänslorna är idag mycket djupa — och de är dessutom en nationell tillgÃ¥ng.

  Men ibland antyder debatten att Sverige var värre än Nazityskland. Och sÃ¥ var det ju inte …

 3. Anders Gustafsson
  januari 27th, 2007 @ 14:37

  ”Men ibland antyder debatten att Sverige var värre än Nazityskland. Och sÃ¥ var det ju inte …”

  Nej, det hÃ¥ller jag med om, men det finns även de som vill framhÃ¥lla att Finland var värre än Nazityskland och kanske urkällan till all Nazism 🙂 Nu menar jag inte dig, utan andra glada debattörer i Cyberspace.

  Risken med att exploatera skuldtemat är ju att, som Stjernberg förtjänstfullt påpekar, man leder debatten in i en återvändsgränd där man sedan kastar paj och spekulerar om vem som var värst. Personligen är jag mera intresserad av de större politiska skeendena, dvs hur hamnade man där man hamnade.

  Jag anser att man kan och bör göra detta, utan att fördenskull förringa de lidanden som exempelvis internerade ryssar utsattes för.

 4. Krigsvetenskapsakademien: ”Finland stod pÃ¥ fel sida” « Skyldig till skuld
  februari 15th, 2010 @ 14:21

  […] Läs Santessons hela recension pÃ¥ http://www.kkrva.se/Artiklar/096/kkrvaht_6_2009_16.pdf. Santesson var dessutom en av de som recenserade min bok Spelaren Christian Günther. […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 • Om denna blogg

  Denna blogg har som syfte att publicera nyheter, kompletteringar och rättelser till boken Spelaren Christian Günther. Bloggen liksom hela sajten christiangunther.se har bokens författare Henrik Arnstad som redaktör.
 • Meta