Christian Günther-bloggen

Blogg om boken "Spelaren Christian Günther"

En av Sveriges främsta experter recenserar boken

Posted on | december 21, 2006 | 1 Comment

Ett av Sveriges i särklass tyngsta namn inom historisk forskning om andra världskriget — professor Kent Zetterberg — har efter den senaste tidens stormande uppmärksamhet tagit sig tid att läsa och recensera Spelaren Christian Günther.

61.jpgKent Zetterberg har forskat om kriget i 35 Ã¥r och arbetar pÃ¥ Försvarshögskolan. Att en expert som Zetterberg ägnar möda Ã¥t att recensera boken är fantastiskt. Och som väntat blir ocksÃ¥ recensionen en uppvisning i skärpa. Zetterberg börjar med en snabb rekapitulation av den senaste tidens diskussion. Zetterberg skriver att ”en biografi om Sveriges utrikesminister 1939-45 har förnyat debatten om den svenska politiken under det andra världskriget” och fortsätter: 

Boken om Christian Günther är resultatet av elva års arbete och forskningar. Arnstad är journalist med historisk skolning, och skriver med intensitet. Hans bok gapar dock över mycket, har metodiska brister och saknar notapparat och referenser. Fördelen med journalister som skriver historia är att de vågar ta upp kontroversiella ämnen och vågar göra djärva tolkningar, nackdelen är att man lätt hamnar i sensationer och överdrifter.

Maria-Pia Boëthius bok Heder och samvete (1991) inledde ett skede med en kritisk omprövning. Hennes bok var medvetet ensidig och en moralisk kritik av Sveriges väg 1939-45. Arnstad följer samma moraliska linje, men är kunnigare och mer historiskt skolad.

Han nyanserar efterhand sin egen syn på den svenska politiken och på Günther, som till sist framstår som �syndabock� för samlingsregeringen och Per Albin Hansson (s). Det är slutpunkten på en elva års intellektuell resa med Günther i bagaget, en utveckling och fördjupning jag tycker hedrar Arnstad.

Kent Zetterberg anser boken stundom ojämn, men håller en uppskattande ton:

Boken är en aktuell översikt och diskussion av forskningen och litteraturen, spetsad med kritiska tolkningar. Till förtjänsterna hör att Arnstad som en spårhund lyfter fram nyheter och svåråtkomliga texter och håller en röd tråd i framställningen. Han visar även en god förmåga att hantera det komplexa temat svensk säkerhetspolitik (neutralitet, nationell samling, krigshandel, transiteringar, balanspolitik, rustningar). Det är ett minerat fält som jag har sett många gå vilse i, men där Arnstad visar en god orienteringsförmåga.

Angående en av bokens centrala punkter har Zetterberg en kritisk syn på bokens tolkningar:

Arnstad ser Günther som en säkerhetsrisk för Sverige i maj 1941 då han avslöjade den tyske militärattachén Rössings (i Helsingfors) hemliga uppgifter om Barbarossa. Resonemanget är långsökt, och Arnstad tycks inte ha förstått diplomatins och förvarningens spelregler, som i vissa lägen tillåter ryktesspridning och avslöjanden, bara de hålls internt. Effekten av affären Rössing blev att en underrättelsekälla tystades, men Sverige visste ändå nästan allt om Barbarossa (Se K R Böhme, Kryptosektion IV, Försvarsstaben läser hemliga tyska telegram 1941-42, Sthlm 2006). Min tolkning är en annan – Günthers mål var att få Finland att avstå från att sluta upp i kriget mot Sovjetunionen på tysk sida och affären Rössing var en signal.

Zetterberg avslutar sin recension med orden:

Det är tacksamt att Henrik Arnstad genom sin digra och spännande bok har återuppväckt Günther från skuggorna och har kunnat kasta sitt växlande ljus över denna gestalt ur det förgångna. Hans analys av svensk politik under krigsåren är dessutom uppfriskande, även om jag inte delar hans bedömning på viktiga fält.

Jag har gjort en pdf av hela Kent Zetterbergs recension, som du hittar här: kentzetterberg.pdf. Jag uppmanar alla som intresserar sig för boken att läsa hela professor Zetterbergs text.

Under arbetet med boken anordnande för övrigt professor Zetterberg ett seminarium om mitt arbete, där jag hade förmånen att utsättas för många svåra frågor och ifrågasättanden. Dessa ifrågasättande blev en kritisk grund för hela slutförandet av biografin. Det är därför med stor glädje jag upptäckte denna viktiga granskning av boken.

 

Comments

One Response to “En av Sveriges främsta experter recenserar boken”

  1. Christian Günther-bloggen » Expertrecension nu pÃ¥ internet
    maj 1st, 2008 @ 12:34

    […] Originalposten om Kent Zetterbergs recension hittar du pÃ¥ denna blogg. […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

About

Tricorder Media är ett företag tillhörande Henrik Arnstad. Verksamhetsområden är författarskap, journalistik och undervisning.

Subscribe to our feed

Search

Admin