Christian Günther-bloggen

Blogg om boken "Spelaren Christian Günther"

Medhåll och en känga i SvD/Brännpunkt

Posted on | december 3, 2006 | 10 Comments

meinander.jpgI dagens Svenska Dagbladet får jag en ordentlig känga av den finländske historieprofessorn Henrik Meinander. Men det är inte det som är det intressanta, utan något annat som framgår om man läser hans debattartikel ordentligt.

Henrik Meinander ger mig sitt fulla stöd i mina åsikter:

Arnstad har rätt i att den finska statsledningen vintern 1940–1941 medvetet gick in för att liera sig militärt med Tyskland.

Tack! Alliansen med Nazityskland var en allians och inget ”medkrigförarskap”. Det fanns inget tvÃ¥ng frÃ¥n Nazitysklands sida. Meinander kommer sedan med en hel del bra resonemang, vilka till stor del redan finns i min bok. AlltsÃ¥ borde Meinander gÃ¥ till frontalattack mot de som hävdar annat? Nja …

Meinander blir istället arg och börjar kalla mig ”oseriös” och sÃ¥dant. Min bok ”gränsar till fiktion”. Vore intressant att veta hur Meinander menar, men det fÃ¥r läsaren aldrig veta. Bortsett frÃ¥n tvÃ¥ punkter:

 1. Arnstads bok är populärhistoria och inget vetenskapligt verk (korrekt!)
 2. Arnstad ställer moralfrågor i sin bok (korrekt!)

Menar alltså Meinander att populärhistoria och moralfrågor är någor förbjudet? På tisdag publicerar Svenska Dagbladet mitt svar till Meinander, som jag på fredag kommer att möta i en radiodebatt. Sedan får det banne mig vara nog med Finland för ett tag framöver.

Läs Meinanders artikel här:
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_14193548.asp

PS. Meinander har tidigare skrivit en understreckare i SvD, om den svenska monarkin. Han avslutar den med orden:

Detta var inte en välstrukturerad recension, snarast ett konstruktivt menat debattinlägg av en utböling. Men ibland kan det vara nyttigt att inte hålla sig till saken och aktivt frångå den färdigt serverade agendan. I synnerhet om frågan gäller den svenska demokratins framtid.

Får man, enligt Meinander, frångå agendan i Finland?

Comments

10 Responses to “MedhÃ¥ll och en känga i SvD/Brännpunkt”

 1. Anders Gustafsson
  december 3rd, 2006 @ 11:15

  Läs även:
  http://epaper.hbl.fi/index.php?s=159&p=6817&a=30577

  Ett axplock:
  ”Han stöder sig framför allt pÃ¥ vad tyska representanter i Skandinavien rapporterade till Berlin och vi vet att dessa rapporter ofta hade föga med verkligheten att göra. Arnstad har nog glömt sina elementära källkritiska lärdomar i sin iver att komma med nya ”avslöjanden”.”

  ”Det är uppenbart att han inte är informerad om den moderna finländska forskningen, särskilt inte den som blivit möjlig sedan ocksÃ¥ sovjetiska arkiv öppnats och nya uppgifter om Stalins mÃ¥lsättningar beträffande Finland blivit tillgängliga.”

  ”Jag har nog svÃ¥rt att förstÃ¥ det överlag positiva mottagande boken fÃ¥tt i Sverige. Tydligen törstar det svenska folket efter biografier om sina krigstida ledare.”

  Nej, Henrik, det är inte förbjudet att vara populistisk, men då får man även acceptera att inte bli tagen på allvar av seriösa forskare. Då jag läser dina inlägg får jag en uppfattning om att du å ena sidan vill bli ansedd som seriös, å andra sidan gömmer dig bakom skönlitteratur, så jag frågar dig rent ut: Vilka är dina ideal? Vill du vara en Englund, Beevor eller Bullock eler vill du vara en Auel, Lindqvist eller Guillou?

 2. förf.
  december 3rd, 2006 @ 11:21

  Är det ok att vara en Arnstad?

 3. Juho
  december 3rd, 2006 @ 14:06

  Det är bra att förbrytelser som länge tystats ner kommer fram, helt klart! Men nu är det emellertid inte du som bär ansvaret för att de finska förbrytelserna kommit i dager. Finska staten har ju nyligen släppt hundratals bilddokument som visar på grymheter utförda av finnar under kriget.

  Ditt resonemang saknar inte lite perspektiv Günther. Ett fredsälskande Finland blev 1939 anfallet av ett Sovjet som ville utvidga sitt ”livsrum”. Det är ju som bekant ofta anledningen till ett anfallskrig. Territoriella ansprÃ¥k. Finland stod upp riktigt bra, trots att ingen ”demokratisk stormakt” pÃ¥ allvar ville hjälpa landet, men förlorade ändÃ¥ omrÃ¥den till Sovjet. När Tyskland sedan startade Operation Barbarossa 1941 sÃ¥ ser Finland sin chans att ta tillbaka förlorad finsk mark genom att tillsammans med Tyskland starta en nordlig front. Jag antar att man inte hade särskilt dÃ¥ligt samvete för detta, inte minst p.g.a. sveket frÃ¥n de europeiska ”demokratierna” som vägrade hjälpa Finland 1939 eller dÃ¥ Sverige Ã¥terigen avböjde att hjälpa Finland.

  Vidare, sommaren 1941 hade inte nazisterna gått så långt att man börjat mörda civila i stora skalor varför bilden av Tyskland sommaren 1941 inte kan anses vara samma som idag. Och i det läget skulle inget land, som erbjöds en allians med världens starkaste militärmakt, avböja ett samarbete för att kunna återerövra förlorad mark. Inte ens fina hedliga Sverige.
  På tal om Sverige så är det ju vida känt att Sverige i allra högsta grad bidrog till Tysklands militära framgångar genom dels järnmalmsexporten och även genom tillåtelse till tyska trupptransporter (Gyllenhaal/Gebenhardt). Hur kunde en demokrati som inte var hotat av varken Sovjet eller Tyskland så frivilligt välja sida?

  Slutligen, vilket år stängdes Rasbiologiska Institutet i Uppsala nu igen?

 4. Anders Gustafsson
  december 3rd, 2006 @ 17:04

  Eftersom Henrik Arnstad väljer att radera kritiska inlägg så kommer här mitt inlägg igen:

  ”Är det ok att vara en Arnstad?”

  Naturligtvis, men då vill jag ha svar på min fråga: Skall din bok ses som fakta eller fiktion. Dvs är det ett skönlitterärt verk som lånat vissa personer ur verkligheten eller en bok baserad på historiska fakta?

 5. Anders Gustafsson
  december 3rd, 2006 @ 18:22

  ”Arnstad har rätt i att den finska statsledningen vintern 1940–1941 medvetet gick in för att liera sig militärt med Tyskland.

  Tack! Alliansen med Nazityskland var en allians och inget “medkrigförarskapâ€?. Det fanns inget tvÃ¥ng frÃ¥n Nazitysklands sida.”

  Du läser minsann Meinander som en viss potentat läser bibeln. Exakt var säger Meinander att ”Det fanns inget tvÃ¥ng”? I stället pÃ¥pekar han att det mycket riktigt fanns tvingande skäl därtill.

  Varför denna förvanskning av vad Meinander säger

 6. Markku Jutila
  december 4th, 2006 @ 17:36

  Tack för oda comments till finska historia! Du har rätt.
  Jag ville ocksÃ¥ frÃ¥ga varför vi i Finland talar om ”Forsättninskriket” , när vi hade fredsavtal med Soviet Union med gränsen av Ã¥r 1721 och vi hade lovat, att Tykland kan inte anfalla Ryssland via Finland.

  Hösten 1940 handlade Mannerheim och Ryti också mot Riksdagen, som
  hade ratifierat fredsavtal: Varför frågar vi inte om deras handlingar med tyskar var lagliga?
  Vi glömmer ochså att finnarna var inte eniga om politiken före ock
  under kriket. Många gånger hade vi möjligheter att välja annars.

  Författaren Marja-Leena Mikkola har gjort en mycket grundlig bok om den etniska rensningen i Östara-Karelen år 2005. Jag tycker, att Finland skuule åtminstone be om ursäckt ock betala ersättningar för offren.

 7. vesa heinola
  december 4th, 2006 @ 18:30

  med den feghet och opportunism som swerige visade under andra världskriget, sÃ¥ är de verkligen magstarkt att kritisera dÃ¥varande finsk ledning som inte hadde dagens fakta till förfogande. Swerige var tysklands ödmjuke tjänare fram till stalingrad . Till Arnstads kännedom:finlands arme hadde judiska och romerska soldater vissa av dem officerare, sÃ¥ mycket nazism var de….

 8. Tommy
  december 4th, 2006 @ 21:02

  Vill bara delge allihop en saklig och välgrundad insändare i dagens SvD
  Det enda felet i insändaren är att skrivaren är för snäll och kallar Arnstad för historiker.

  Tvåfrontskrig
  hotade Finland
  Historikern Henrik Arnstad
  går på Brännpunkt
  29/11 till hårt angrepp
  mot Finlands officiella
  historieskrivning rörande
  fortsättningskriget 1941–44.
  Arnstad är uppenbarligen
  okunnig om att Hitler,
  samtidigt med planeringen
  av angreppet på Sovjetunionen,
  operation Barbarossa,
  också uppdrog åt
  det tyska överkommandot
  i Norge att planlägga en
  invasion av norra Finland
  med täcknamnet operation
  Renntier. Syftet var
  att erövra Petsamo och
  säkra tyskarnas positioner
  i Nordnorge.
  Om denna
  plan satts
  i verket hade
  Finland
  ingen möjlighet
  att
  förbli neutralt
  utan
  riskerade
  tvärtom att
  komma
  i krig med
  både Tyskland
  och
  Sovjetunionen
  samtidigt.
  NÃ¥gon
  hjälp från
  Sverige var lika lite att
  räkna med som under det
  just avslutade vinterkriget.
  England intog till en
  början en förstående hållning,
  men tvangs av Stalin
  att förklara krig i december
  1941. USA valde att
  godta Finlands deltagande
  i kriget med Sovjet som
  ett från världskonflikten
  skilt krig och bibehöll de
  diplomatiska förbindelserna
  med Helsingfors till
  juni 1944. Tre månader
  senare var finländarna de
  allierades vapenbröder
  i kampen mot nazismen.
  JOEN LAGERBERG
  amatörhistoriker, Stockholm

 9. Patrik Pössi
  december 5th, 2006 @ 11:27

  Sid 25 Falkman Henrik Bankrörelse Risker och Riskhantering i Bankerna

 10. JohnT
  december 11th, 2006 @ 23:38

  Jag vill bara citera Henrik Meinander från hans bok den nödvändige grannen, där han jämför finsk och tysk akademisk debatt om krigstiden
  sid 180
  ”I Finland försvÃ¥ras urladdningen visserligen av att vÃ¥ra historiker – i markan kontrast till sina tyska kolleger – har undvikit offentliga debatter om hur forskningen om krigsÃ¥ren har pÃ¥verkats av samtida politiska konjunkturer. Denna speciella form av självcensur pÃ¥minner onekeligen om vÃ¥ra politikers och journalisters frivilligt pÃ¥tagna munkavle.
  I bÃ¥da fallen har opinionen skapats och styrts genom förtiganden och omskrivningar, inte genom öppna och konfronterande meningsutbyten.”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

About

Tricorder Media är ett företag tillhörande Henrik Arnstad. Verksamhetsområden är författarskap, journalistik och undervisning.

Subscribe to our feed

Search

Admin